Drukāt

IedzīvotājiemKur meklēt e-pakalpojumus?


  • Pakalpojumu katalogā - pakalpojumu katalogs ir pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. Tajā ir apkopota informācija par pakalpojumiem, ko iedzīvotājiem un uzņēmumiem sniedz valsts un pašvaldību iestādes. Ja iestāde nenodrošina pakalpojuma  sniegšanu  elektroniski, tiek attēlota informācija par citiem pakalpojuma saņemšanas veidiem un iespējām. Informācija par to, kā lietot Pakalpojumu katalogu, ir pieejama sadaļā “Pakalpojumu katalogs”.
  • Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv E-pakalpojumu sadaļā ir iespējams pieprasīt un saņemt valsts pārvaldes un pašvaldību e-pakalpojumus, sekot e-pakalpojumu izpildes gaitai un saņemt informāciju par e-pakalpojuma izpildes rezultātu (skatīt šeit).
  • Iestāžu mājaslapās - informācija par e-pakalpojumiem ir pieejama iestāžu, kas sniedz e-pakalpojumus, mājaslapās.

Kādi palīgrīki nepieciešami, lai saņemtu e-pakalpojumus?

  1. Atsevišķu pakalpojumu saņemšanai nav nepieciešami nekādi palīgrīki. To pieprasīšanai un saņemšanai nav nepieciešams apliecināt savu identitāti elektroniskajā vidē. Piemēram, e-pakalpojums "Dokumentu pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā".

  2. Ja pakalpojumu saņemšanai nepieciešams apliecināt savu identitāti elektroniskajā vidē, varat izmantot šādus palīgrīkus:
  • internetbanku autentifikācijas līdzekļus – lielākā daļa e-pakalpojumu ir pieejami, izmantojot pieslēgumu savas bankas internetbankai. Internetbankas pieejas dati tiek izmantoti lietotāja identificēšanai. Piemēram, e-pakalpojums “Manā īpašumā deklarētās personas” u.c.;
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto eID karti. Ar personas apliecību, kurā iekļauts un aktivizēts autentifikācijas sertifikāts, ir iespējams apliecināt savu identitāti arī elektroniskā vidē;
  • VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centra" droša e-paraksta viedkarti (turpmāk – e-paraksts) izmanto gan kā autentifikācijas līdzeklis elektroniskajā vidē (no e-paraksta tiek nolasīti personas dati), gan kā rīku paraksta radīšanai (ar to var izveidot parakstu sagatavotajam iesniegumam vai jebkuram citam elektroniskam dokumentam). Ar e-parakstu parakstītam iesniegumam ir tāds pats juridiskais spēks kā parakstītam iesniegumam papīra formātā. Piemēram, lai lietotu e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana" var izmantot arī e-parakstu. Informācija par e-paraksta saņemšanu pieejama šeit;
  • iestāžu izveidotos autentifikācijas līdzekļus. Daži pakalpojumi ir pieejami ar iestādes izveidotiem speciāliem piekļuves līdzekļiem. Lai saņemtu piekļuves tiesības, ir jāvēršas attiecīgajā iestādē. Piemēram, Lauku atbalsta dienestsRīgas pilsētas pašvaldībaValsts ieņēmumu dienestsCSDD u.c. iestādes ir izveidojušas savus autentifikācijas līdzekļus, kas lietotājam nodrošina piekļuvi to sniegtajiem pakalpojumiem elektroniskajā vidē.

Notikumu kalendārs