Drukāt

 

image, 264x60px, 5.65 KB

 Īstenojamie projekti


Latgales plānošanas reģions

Krāslavas novada dome
Projekts "Krāslavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība


Projekta ietvaros ir veikti uzlabošanas darbi divos Krāslavas pilsētas bērnudārzos "Pienenīte" un "Pīlādzītis" ar mērķi nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnus ar atbilstošiem apstākļiem, pavadot laiku pirmsskolas izglītības iestādē. Bērnudārzā „Pienenīte” ir veikta sanitāro mezglu renovācija, savukārt bērnudārzā „Pīlādzītis” veikta virtuves bloka renovācija - atjaunots grīdas un sienu segums, uzstādītas jaunas durvis, apkures caurules un radiatori, uzstādītas  jaunas santehniskās ierīces, vēdināšanas iekārtas, elektroinstalācija, iegādāts un uzstādīts iebūvējamais virtuves aprīkojums.

image, 200x135px, 62.86 KB Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL)100 002,00 -  t.sk. ERAF - 85 001,00; valsts budžeta dotācija - 7 500,00 ; pašvaldības budžeta līdzekļi -7 501,00

 

 


Preiļu novada dome
Projekts „Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” filiāles „Auseklītis” 2. un 3. kārtas renovācija”


Projekta ietvaros veikta bērnudārza ēkas un telpu renovācija, ierīkots virtuves bloks, kā arī labiekārtota apkārtne. Projekta lielākais ieguvums ir bērnu skaita rindā uz pirmsskolas izglītības iestādi novadā samazināšanās. Pēc projekta īstenošanas bērnudārzā ir izveidotas četras jaunas grupiņas un iespēja apmeklēt bērnudārzu radusies vēl 96 bērniem. Projekts pabeigts 2010.gada aprīlī.

image, 180x136px, 59.64 KB Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) - 250 939,00; t.sk. ERAF līdzfinansējums - 213 298,00; valsts budžeta dotācija - 15 056,00; pašvaldības budžeta līdzekļi - 22 585,00.

 

 


Daugavpils dome
Projekts „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība Daugavpilī”


Projekta ietvaros rekonstruēta pilsētas 24.pirmsskolas izglītības iestādes ēka, piebūvējot jaunu korpusu un veicot energoefektivitātes uzlabošanu, kā arī rekonstruēt Daugavpils pašvaldībai piederoša ēka, pārveidojot to par jaunu mūsdienīgu bērnudārzu, labiekārtota teritorija un rotaļlaukumi, iegādāts un uzstādīts iebūvējamais aprīkojums, nodrošināta vides pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un vecākiem ar bērniem. Projekta īstenošanas rezultātā izveidotas 158 vietas bērniem pirmsskolas vecumā, kas ļauj par 60 procentiem samazināt rindu uz vietām Daugavpils bērnudārzos.
Projekts pabeigts 2010.gada jūnijā.

image, 208x101px, 50.39 KB Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) - 1 934 605,00; t.sk. ERAF līdzfinansējums - 1 644 415,00; valsts budžeta dotācija - 87 056,00; pašvaldības budžeta līdzekļi - 203 134,00.

 

 


Ludzas dome
Projekts „Ludzas pilsētas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” ēkas rekonstrukcija”


Ludzas bērnudārzs „Rūķītis” ir speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, kuru apmeklē bērni ar stājas un kustību traucējumiem, runas traucējumiem un somatiskām saslimšanām. Rekonstrukcijas projekta ietvaros veikti būvniecības darbi bērnudārza ēkas piebūvē. Pēc ēkas paplašināšanas un renovācijas darbu pabeigšanas bērnudārzā
izveidotas 15 jaunas bērnu vietas.
Piebūves 1. stāvā izvietotas ne vien bērnu grupas telpas un lifts, bet arī psihologa, logopēda un ārsta kabinets, bet 2. stāvā - zāle, koriģējošās vingrošanas telpa, kabinets individuālajām nodarbībām, metodiskais kabinets, skolotāju istaba un citas telpas, kas tagad atbilst tām prasībām un normatīviem, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu bērnu ar īpašām vajadzībām attīstību, traucējumu korekciju un veiksmīgu integrēšanu vispārējās izglītības procesā. Piebūves ieeja un telpas ir pielāgotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Jaunā piebūve nodota ekspluatācijā 2009.gada 30.jūlijā.

image, 200x150px, 67.44 KB Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) - 255 771,00; t.sk. ERAF līdzfinansējums - 207 595,00; valsts budžeta dotācija - 18 317,00; pašvaldības budžeta līdzekļi - 29 859,00.

 

 


Līvānu novada dome
Projekts „Pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” renovācija un labiekārtošana


2008.gadā, uzsākot projektu, Līvānu vienīgajā bērnudārzā rindā bija reģistrēti 257 bērni. Uzlabojot bērnudārza „Rūķīši” infrastruktūru, tika renovētas gandrīz visas bērnudārza telpas - grupiņas, palīgtelpas, sanitārās telpas, gaiteņi un sporta zāle, nomainīta elektroinstalācija, sanitārā tehnika, siltummezgls, salabots jumts un nojumes pie ieejām grupiņās. Pie ieejas izveidota ērta uzbrauktuve cilvēkiem ar kustību traucējumiem un māmiņām ar bērnu ratiņiem.

Līvānu novada un apkārtējo teritoriju ģimenēm ar bērniem pirmsskolas vecumā izveidotas 105 jaunas vietas bērniem, gandrīz uz pusi samazinot rindu uz vietām bērnudārzā, radītas arī 20 jaunas darbavietas.

Projekts pabeigts 2009.gada 1.pusē.

image, 200x150px, 69.45 KB Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) - 258 320,00; t.sk. ERAF līdzfinansējums - 219 572,00; valsts budžeta dotācija - 23 249,00; pašvaldības budžeta līdzekļi - 15 499,00.

 

 


Rēzeknes dome
Projekts „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība Rēzeknes pilsētā, 2.kārta”


Renovējot vienu grupiņu Rēzeknes bērnudārzā „Māriņa”, uzlabota infrastruktūra, paaugstināta energoefektivitāte un nodrošināta iespēja lielākam bērnu skaitam apmeklēt bērnudārzu.
Bērnudārzā „Māriņa” veikts kosmētiskais remonts, nomainīts apkures aprīkojums un apgaismojums, uzstādītas jaunas iebūvētās mēbeles un speciālās mēbeles bērniem ar īpašām vajadzībām, izveidota atsevišķa ieeja ar pandusu. Telpu noformējumā izmantota īpaša atstarojošā lente, kas palīdz orientēties telpā bērniem ar sliktu redzi.

Projekts pabeigts 2012.gada martā.

image, 200x151px, 76.72 KB Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) - 19 783,49; t.sk. ERAF līdzfinansējums - 16 815,96; valsts budžeta dotācija - 741,88; pašvaldības budžeta līdzekļi - 2225,65.

 

 


Rīgas plānošanas reģions

Jūrmalas dome
Projekts „Pirmsskolas izglītības iestādes "Lācītis" renovācija”


Jūrmalas pilsētas dome 2011.gada maijā uzsāka pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” renovāciju. Darbi tika pabeigti tā paša gada decembrī.
Bērnudārzs „Lācītis” Kauguros pēc renovācijas ieguvis siltas telpas un jaunas krāsas.
Bērnudārza iemītnieki Ziemassvētkus sagaidīja saulainā, gaišā ēkā, kur vecie koka logi tika nomainīti pret jauniem pakešu logiem, ēkas ārsienas nosiltinātas ar putustirolu, un līdz ar to arī fasāde ieguvusi jaunu apdari.

image, 200x151px, 78.68 KB Projekta kopējās izmaksas (LVL) - 72 707,73; t.sk. attiecināmās izmaksas - 58 215,95; ERAF līdzfinansējums - 49 483,36; valsts budžeta dotācija - 1309,8; pašvaldības budžeta līdzekļi - 21 914,51.

 

 


Jūrmalas dome
Projekts ”Pirmsskolas izglītības iestādes „Katrīna” rekonstrukcija”


Īstenojot projektu, nodrošināti bērnu veselībai, kā arī personības un radošo spēju attīstībai nepieciešamie apstākļi, maksimāli apmierināts pieprasījums uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs Priedaines, Lielupes un Bulduru mikrorajonā - radītas 56 jaunas mācību vietas, kā arī sekmēta izglītības infrastruktūras un kvalitātes attīstība un palielināta infrastruktūras izmaksu efektivitāte.
Projekta ietvaros ir rekonstruētas telpas, labiekārtota teritorija, izveidoti četri rotaļu laukumi un ierīkotas četras mājiņu tipa nojumes.
Projekts pabeigts 2010.gada jūnijā.

image, 200x149px, 71.21 KB Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) - 1 141 869,00; t.sk. ERAF līdzfinansējums - 970 589,00; valsts budžeta dotācija - 34 256,00; pašvaldības budžeta līdzekļi - 137 024,00.

 

 


Rīgas dome
Projekts „Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Rīgā, Valdeķu ielā 58A”


Projekta ietvaros Zemgales priekšpilsētā uzbūvēts jauns divstāvu bērnudārzs ar astoņām telpām bērnudārza grupām, mūzikas un sporta zāli, diviem baseiniem. Telpas paredzētas 152 bērniem un 30 cilvēku personālam. Ēka ir pieejama arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem – tai ir atbilstošs durvju platums, uzbrauktuves un nobrauktuves, kā arī speciāls lifts nokļūšanai ēkas otrajā stāvā.
Ap bērnudārzu labiekārtota teritorija, izveidota piebraucamo ceļu un apstāšanās vietu, gājēju celiņu, rotaļu un sporta laukumu infrastruktūra, veikta apzaļumošana, izveidojot viegli kopjamus apstādījumus.
Ēka nodota ekspluatācijā 2009.gada septembrī, un tagad tajā atrodas bērnudārzs „Austriņa”.

image, 200x151px, 73.84 KB Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) - 2 467 870,00; t.sk. ERAF līdzfinansējums - 2 097 689,50; valsts budžeta dotācija - 74 036,10; pašvaldības budžeta līdzekļi - 296 144,40.

 

 


Ogres novada dome
Projekts „Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes „Riekstiņš” būvniecība Ogres novadā”


Īstenojot projektu, Ogrē uzcelta jauna pirmskolas izglītības iestāde „Riekstiņš”. Tas ļauj samazinātas rindas uz vietām Ogres novada bērnudārzos par 17%, un 238 vecāki var turpināt darbu. Projekta ietvaros uzbūvēta ēka, ierīkoti inženiertīkli un citas komunikācijas, izveidoti rotaļu laukumi un nojumes bērnu nodarbībām, labiekārtota un apzaļumota teritorija. Jaunbūve nodota ekspluatācijā 2010.gada 23.septembrī, un jau oktobrī tā vēra durvis bērniem.

Bērnudārzā ir 119 vietas jaunākās, vidējās un vecākās grupas bērniem, - pavisam septiņas grupas, no tām divas silītes grupas bērniem vecumā no pusotra līdz trim gadiem, trīs grupas trīsgadīgajiem mazuļiem, viena četrgadīgajiem un viena piecus līdz sešus gadus veciem bērniem.

image, 166x166px, 62.12 KB Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) - 1 141 869,00; t.sk. ERAF līdzfinansējums - 970 589,00; valsts budžeta dotācija - 970 589,00; pašvaldības budžeta līdzekļi - 137 024,00.

 

 


Limbažu novada dome
Projekts „Limbažu pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija un labiekārtošana”


Projekta īstenošanas laikā renovētas un labiekārtotas trīs Limbažu pirmsskolas izglītības iestādes - „Buratīno”, „Kāpēcītis” un „Spārīte”. Tajās veikta ēku siltināšana, izbūvētas ventilācijas un lietus ūdens novadīšanas sistēmas.
Realizējot projektu, samazināta rinda uz vietām bērnudārzos, jo ir ne tikai saglabātas esošās 379 vietas, bet vienā no bērnudārziem arī atvērta jauna grupa ar 24 vietām, un vecākiem līdz ar to tiek nodrošināta iespēja strādāt.
Projekts pabeigts 2010.gadā, bērnudārzu renovācijas noslēgumu svinot ar gājienu pilsētas ielās.

image, 204x116px, 60.18 KB Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) - 1 141 869,00; t.sk. ERAF līdzfinansējums - 970 589,00; valsts budžeta dotācija - 51 384,00; pašvaldības budžeta līdzekļi - 119 896,00.

 

 


Vidzemes plānošanas reģions

Valkas  novada pašvaldība
Projekts "Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" infrastruktūras attīstība"


Valkas novada domes projekta mērķis bija saglabāt bērnudārzā esošo vietu skaitu, kā arī nodrošināt pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Bērnudārza ēkai tika veikta logu un durvju nomaiņa, jumta renovācija, galvenās ieejas pielāgošana cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un fasādes siltināšana.Projekts pabeigts 2009.gada decembrī.

Ausekļa iela 44, Valka

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas -171 907,00
t.sk. ERAF - 134 809,00
Valsts budžeta dotācija - 9 506,00
Pašvaldības budžeta līdzekļi -27 592,00

 Madonas dome    
Projekts „Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” rekonstrukcija”


Vienlīdzīgas nodarbinātības iespēju veicināšanai un kvalitatīvas pirmsskolas izglītības apguves nodrošināšanai mūsdienu prasībām atbilstošā infrastruktūrā Madonas pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” projekta ietvaros paredzēts izbūvēt piebūvi ar divām grupu telpām, nodarbību telpām, kā arī speciālistu un administrācijas telpām.

image, 204x154px, 64.68 KB Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) - 347 179,00; t.sk. ERAF līdzfinansējums - 295 102,00; valsts budžeta dotācija - 15 623,00; pašvaldības budžeta līdzekļi - 36 454,00.


 


Gulbenes novada dome
Projekts „Gulbenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija”


Projekta ietvaros veikta divu Gulbenes pirmsskolas izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošana, lietus ūdens kanalizācijas sakārtošana un apgaismojuma sistēmas uzlabošana. Šie pasākumi uzlabo bērnu drošību, atrodoties bērnudārza teritorijā.
Bērnudārzā „Auseklītis” atjaunotas arī novecojušās inženierkomunikācijas un veikta atsevišķu sanitāro telpu rekonstrukcija, nodrošinot mūsdienām atbilstošus apstākļus bērniem un personālam, savukārt bērnudārzā „Rūķītis” - fasādes siltināšana un renovācija, kas apkures sezonas laikā palielina ēkas energoefektivitāti.
Realizējot projektu, par 30 vietām ir palielināts arī vietu skaits bērnudārzos.
Projekts īstenots 2009.gadā.

image, 244x164px, 100.32 KB Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) - 332 664,00; t.sk. ERAF līdzfinansējums - 282 764,00; valsts budžeta dotācija - 19 960,00; pašvaldības budžeta līdzekļi - 29 940,00.


 


Valmieras pašvaldība
Projekts „Valmieras pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” rekonstrukcija”


Projekta īstenošanas rezultātā bērnudārzā „Sprīdītis” papildus radītas 53 vietas bērniem no pusotra līdz trīs gadu vecumam un septiņas jaunas darbavietas personālam. Veikta bērnudārza rekonstrukcija un paplašināšana, izveidojot piebūves grupu telpām un sporta zālei, veikti darbi ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai, kā arī teritorijas labiekārtošana, stāvlaukumu izbūve un nodrošināta telpu pieejamība cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un vecākiem ar bērniem.
Lielākais ieguvums gan iestādes kolektīvam, gan audzēkņiem ir gaišās telpas, kas ieguvušas mūsdienīgu un pirmsskolas izglītības iestādei atbilstošu vizuālo noformējumu un interjeru. Tagad bērnudārzā ir arī sporta nodarbībām piemērotas telpas.
Projekts pabeigts 2010.gadā.

image, 244x184px, 107.73 KB Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) - 1 077 571,27; t.sk. ERAF līdzfinansējums - 915 935,57; valsts budžeta dotācija - 32 327,14; pašvaldības budžeta līdzekļi - 129 308,56.


 


Cēsu novada pašvaldība
Projekts „Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija”


Īstenojot projektu, ir uzlabota izglītības kvalitāte četros Cēsu bērnudārzos, renovējot telpas un labiekārtojot teritoriju. Cēsu 1. pirmsskolas izglītības iestādē nomainīti logi, durvis un elektroinstalācijas;     Cēsu speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē atjaunots teritorijas nožogojums, grupu telpu grīdas segums, sanitārie mezgli un virtuves telpas, modernizētas iebūvējamās mēbeles; Cēsu 3.pirmsskolas izglītības iestādē atjaunota elektroinstalācija, siltummezgls, grupu telpu grīdas segums un virtuves telpas.
Cēsu 4. pirmsskolas izglītības iestādē atjaunots grupu telpu grīdas segums, veļas mazgātavas telpas un izbūvētas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas iekārtas.
Projekts pabeigts 2010.gada decembrī.

image, 248x158px, 91.13 KB Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) - 391 620,33; t.sk. ERAF līdzfinansējums - 293 715,25; valsts budžeta dotācija - 15 664,81; pašvaldības budžeta līdzekļi - 82 240,27.
Alūksnes dome
Projekts „Pirmsskolas izglītības iestāžu „Sprīdītis” un „Pienenīte” infrastruktūras attīstīšana vienlīdzīgas nodarbinātības iespēju veicināšanai Alūksnē


Projekta mērķis ir vienlīdzīgu nodarbinātības iespēju veicināšana ģimenēm ar bērniem pirmsskolas vecumā, attīstot pirmsskolas izglītības iestāžu (PII) „Sprīdītis” un „Pienenīte” infrastruktūru un izveidojot jaunas vietas pirmskolas vecuma bērniem, tādejādi samazinot rindas uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs reģionālās nozīmes attīstības centrā – Alūksnē.
Projekta ietvaros tikts veiktas šādas darbības, kas vērstas uz projekta rezultātu un mērķa sasniegšanu: PII „Sprīdītis” un „Pienenīte” infrastruktūras attīstīšana, 3 jaunu grupu izveidošana kopā ar 72 papildus vietām PII „Sprīdītis” un vienlīdzīgu nodarbinātības iespēju nodrošināšana ģimenēm ar bērniem pirmskolas vecumā (iespēja 144 vecākiem uzsākt un 596 vecākiem turpināt darba attiecības).
 „Sprīdītī” tiks veikta ēkas renovācija, kas paredz jumta un fasādes siltināšanu, logu un durvju nomaiņu, ēkas remontu un Alūksnes Mākslas skolas telpu remontu, pielāgojot tās PII vajadzībām. PII „Pienenīte” tiks veikta ēkas renovācija, kas paredz fasādes siltināšanu, kanalizācijas, ūdensvada, cauruļvada un apkures renovāciju.
Projekts pabeigts 2010.gada oktobrī.

image, 200x151px, 70.24 KB  Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) - 298 743,56; t.sk. ERAF līdzfinansējums - 309 177,00; valsts budžeta dotācija - 17 924,61; pašvaldības budžeta līdzekļi - 26 886,93.

 

 


Gulbenes novada dome
Projekts „Gulbenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu renovācija, 3.kārta”


Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestāde ir vecākais bērnudārzs pilsētā, kurš darbojas kopš 1959.gada. Uzlabojot bērnudārza infrastruktūru un energoefektivitātes rādītājus, veikta bērnudārza fasādes un bēniņu siltināšana. Īstenojot projektu, ir saglabāts esošo vietu skaits bērnudārzā.

Projekts pabeigts 2011.gada decembrī.

 image, 200x152px, 81.02 KB  Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) - 38 569,95; t.sk. ERAF līdzfinansējums - 32 784,46; valsts budžeta dotācija - 1157,10; pašvaldības budžeta līdzekļi - 4628,39.


 


Kurzemes plānosanas reģions

Talsu novada pašvaldība
Projekti "Talsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšana un renovācija" (1. un 2. kārta)


Talsos īstenoti divi pilsētas bērnudārzu energoefektivitātes paaugstināšanas un renovācijas projekti.
Projektu pirmās un otrā kārtas ietvaros tika atjaunoti četri bērnudārzi Talsos - "Zvaniņš", "Saulīte", "Pīlādzītis" un "Kastanītis". Bērnudārzos tika veikts grupu telpu, virtuves bloku, gaiteņu un kāpņu telpu remonts, elektroinstalācijas un santehnikas darbi, rekonstruēta apkure, nomainīti logi un jumtu segums, kā arī siltinātas ēku fasādes. Visos bērnudārzos tika veikti arī nelieli labiekārtošanas darbi bērnu rotaļu laukumos, kur tika uzstādītas šūpoles un atjaunotas smilšu kastes.
Gandrīz trīs gadus ilgušie renovācijas darbi pabeigti 2011.gada decembrī.

Jaunā iela1, Talsi Projekta 1.kārtas kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) - 539 128,48; t.sk. ERAF līdzfinansējums - 458 259,21; valsts budžeta dotācija - 24 260,78; pašvaldības budžeta līdzekļi - 56 608,49.
Brīvības iela 12, Talsi Projekta 2.kārtas kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) - 280 547,00; t.sk. ERAF līdzfinansējums - 238 465,00; valsts budžeta dotācija - 8416,00; pašvaldības budžeta līdzekļi - 33 666,00.

 

 


Kuldīgas novada pašvaldība
Projekts „PII "Cīrulītis" rekonstrukcija un piebūves būvniecība Pļavas ielā 11, Kuldīgā”


Īstenojot projektu, Kuldīgā atjaunots un paplašināts bērnudārzs "Cīrulītis". Ir uzlabots ēkas funkcionālais plānojums, uzbūvēta piebūve, izveidotas divas jaunas ieejas, labiekārtota bērnudārza apkārtne un izveidota automašīnu novietne apmeklētāju ērtībai. Ēkas fasāde ir nosiltināta no ārpuses, apmesta un krāsota, ielikti jauni logi, tādējādi paaugstinot ēkas energoefektivitāti, un mazinot siltuma zudumus. Pašvaldības bērnudārzā "Cīrulītis" papildus ir izveidotas četras grupas, nodrošinot vēl papildus 48 vietas Kuldīgas novada bērniem. Rekonstrukcijas rezultātā izveidota jauna zāle, veikti teritorijas labiekārtošanas darbi, kā arī izveidotas divas jaunas ieejas no bērnu rotaļu laukuma. Bērnudārza rekonstrukcija un piebūves būvniecība pabeigta 2010.gada septembrī.

Pļavas iela11, Kuldīga Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) - 790 405,25; t.sk. ERAF līdzfinansējums - 671 844,46; valsts budžeta dotācija - 47 424,32; pašvaldības budžeta līdzekļi - 71 136,47.

 

 


Kuldīgas novada pašvaldība
Projekts „PII "Taurenītis" vienkāršotā renovācija Parka ielā 22, Kuldīgā”


Veicot bērnudārza „Taurenītis” renovāciju, tika atjaunotas inženierkomunikācijas un uzlabota vide bērnudārza audzēkņiem un darbiniekiem. Tas ļauj saglabāt esošās vietas bērnudārzā Kuldīgā un tās apkārtnē dzīvojošajiem 96 pirmsskolas vecuma bērniem, kuru vecāki tādējādi var turpināt darba attiecības. Projekts pabeigts 2012.gadā.

image, 197x133px, 66.46 KB Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) – 29 271,22; t.sk. ERAF līdzfinansējums – 24 880,53; valsts budžeta dotācija – 878,14; pašvaldības budžeta līdzekļi – 3 512,55.

 

 


Ventspils dome
Projekts „Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Kuldīgas ielā 134, Ventspilī”


Attīstot pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru Ventspilī, uzbūvēts jauns bērnudārzs ar 154 vietām mazajiem ventspilniekiem vecumā no pusotra līdz septiņiem gadiem. Radītas arī 38 jaunas darbavietas. Šis ir pirmais no jauna uzceltais bērnudārzs Ventspilī kopš 1987.gada. „Bitīte” ir Eiropas standartiem atbilstoša, moderni aprīkota būve ar augstu energoefektivitāti. Te katrai grupiņai ir ne vien nodarbību un rotaļu telpas, bet arī atsevišķa ieeja.
Projekts pabeigts 2010.gada augustā.

image, 197x142px, 62.61 KB Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) – 1 405 608,00; t.sk. ERAF līdzfinansējums – 1 194 767,00; valsts budžeta dotācija – 63 252,00; pašvaldības budžeta līdzekļi – 147 589,00.

 

 


Saldus novada pašvaldība
Projekts ”Izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība Saldus pilsētā, rekonstruējot pirmsskolas izglītības iestādi „Pasaciņa”” (1. un 2. kārta)


Uzlabojot pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras kvalitāti un pakalpojumu pieejamību, Saldū rekonstruēts bērnudārzs „Pasaciņa”. Bērnudārzam uzcelta piebūve un labiekārtota teritorija. Rezultātā papildus izveidotas 88 vietas bērniem, par 73 procentiem samazinot rindu uz vietām pilsētas bērnudārzos. Tagad bērnudārzā ir 12 grupas ar 241 vietu bērniem. Tādejādi ir veicināta darba un ģimenes dzīves saskaņošana, pirmsskolas vecuma bērniem palielinās iespējas saņemt šim vecumam atbilstošas izglītošanas un attīstības iespējas, savukārt viņu vecākiem – iespējas strādāt un iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs.

Projekta 1. kārta pabeigta 2010. gada augustā, bet 2. kārta - 2011. gada septembrī.

image, 241x162px, 88.61 KB Projekta 1.kārtas kopējās attiecināmās izmaksas (LVL – 453 237,21; t.sk. ERAF līdzfinansējums – 380 719,25; valsts budžeta dotācija – 20 169,06; pašvaldības budžeta līdzekļi – 52 348,90.
image, 225x157px, 84.67 KB Projekta 2.kārtas kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) - 364 762,00; t.sk. ERAF līdzfinansējums – 310 048,00; valsts budžeta dotācija – 8 207,00; pašvaldības budžeta līdzekļi – 46 507,00.

 

 


Liepājas dome
Projekts „Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” infrastruktūras attīstība”


Bērnudārzā „Saulīte" veikta ne tikai esošā korpusa modernizācija, energoefektivitātes paaugstināšana, iekšējo un ārējo inženiertīklu nomaiņa, kosmētiskais remonts ar grīdu nomaiņu, iebūvējamā aprīkojuma un jaunu mēbeļu iegāde un uzstādīšana, saimniecības ēkas rekonstrukcija, sanitāro mezglu renovācija, bet arī jauna divstāvu korpusa būvniecība ar pārejas galeriju uz veco korpusu. Veikta arī apkārtnes labiekārtošana, izveidojot jaunus rotaļu un sporta laukumus, zālienus un celiņus.
Līdz tam bērnudārzu "Saulīte" varēja apmeklēt 240 bērnu. Jaunā piebūve radīja vietas vēl 128 mazuļiem un papildu 29 jaunas darba vietas. Līdz ar to „Saulīte” ir kļuvusi par lielāko bērnudārzu ne tikai Liepājā, bet arī visā Latvijā.
Projekts pabeigts 2009. gada decembrī.

image, 190x128px, 49.97 KB Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) – 1 277 702,00; t.sk. ERAF līdzfinansējums – 1 086 046,00; valsts budžeta dotācija – 76 662,00; pašvaldības budžeta līdzekļi – 114 994,00.

 

 


Liepājas dome
Projekts „Liepājas Kristīgās pirmsskolas izglītības iestādes infrastruktūras attīstība”


Liepājas pilsētas Attīstības stratēģijas 2008. – 2014.gadam plāns, analizējot esošo situāciju un realizējot noteiktos attīstības virzienus (sabiedrība, labklājība, ekonomika un pilsētvide), cenšas nodrošināt pilsētas un reģiona attīstību, konkurētspēju un integrāciju Eiropā, kā arī sekmēt ilgtspējīgu attīstību, radot veselīgu un labvēlīgu darba un dzīves vidi visiem Liepājas reģiona un Kurzemes iedzīvotājiem. Svarīgi, lai dzīves uzlabošanās skartu visas iedzīvotāju kategorijas, arī ģimenes ar pirmsskolas
vecuma bērniem un viņiem būtu pieejama atbilstoša infrastruktūra. Projekts paredz nodarbinātības veicināšanu Liepājas pilsētā, radot 6 jaunas darbavietas un veicinot 44 vecāku aktīvu iesaistīšanos darba tirgū.
Projekta ietvaros „Kristīgajā pirmsskolas izglītības iestādē” plānots veikt šādas aktivitātes:
Telpu renovācija - kosmētiskais remonts ar grīdu nomaiņu; Iekšējo inženiertīklu nomaiņa; Teritorijas labiekārtošana, izveidojot jaunu žogu un iekārtojot zālienus; Iebūvējamo mēbeļu modernizācija; Aprīkojuma iegāde;
Projekta rezultātā tiks radītas 6 jaunas darbavietas.

  Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) – 127 906,00; t.sk. ERAF līdzfinansējums – 108 720,10; valsts budžeta dotācija – 4 796,47; pašvaldības budžeta līdzekļi – 14 389,43.


 


Zemgales plānošanas reģions

Jēkabpils pašvaldība
Projekts „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība Jēkabpils pilsētā”


Realizējot projektu, Jēkabpilī Jaunā ielā 43 un Meža ielā 9 izveidotas divas pirmsskolas izglītības iestādes. Bērnudārzi ieguvuši jaunas un skaistas iekštelpas, kā arī jaunu ēku ārējo izskatu, tāpat ir labiekārtota bērnudārza zaļā zona. Izglītības iestādes aprīkotas ar nepieciešamajām mēbelēm un virtuves iekārtām. Tagad bērnudārzus var apmeklēt par 370 mazajiem jēkabpiliešiem vairāk, bet rinda uz vietām bērnudārzos samazinās par vairāk nekā 50 procentiem. Projekts pabeigts 2010.gadā.

Jaunā iela 43, JēkabpilsMeža iela 9, Jēkabpils Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) - 1 009 985,10; t.sk. ERAF līdzfinansējums - 858 478,83; valsts budžeta dotācija - 60 598,5; pašvaldības budžeta līdzekļi - 90 907,76.

 

 


Bauskas novada pašvaldība
Projekts „Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaulīte” ēkas Dārza ielā 3 rekonstrukcija un ēku Saules ielā 8 renovācija”


Īstenojot projektu, ir radīti nosacījumi kvalitatīvu pirmsskolas izglītības pakalpojumu sniegšanai Bauskā. Bērnudārzs „Pasaulīte” pēc rekonstrukcijas un telpu pārbūves ir paplašinājies un ieguvis četras papildu bērnu grupu telpas, ēdināšanas bloku ar ēdamzāli, telpas personālam, spēļu laukumu un labiekārtotu teritoriju. Ir papildus izveidotas 104 vietas rindā reģistrētajiem bērniem un 23 jaunas darbavietas darbiniekiem. Ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.  Projekts pabeigts 2011.gadā.

image, 200x134px, 53 KB Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) – 343 188,46; t.sk. ERAF līdzfinansējums – 291 710,19; valsts budžeta dotācija – 15 443,48; pašvaldības budžeta līdzekļi – 36 034,79.

 

 


Bauskas novada pašvaldība
Projekts „Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība, 2.kārta”


Projekta ietvaros bērnudārza „Zīlīte” filiālē veikta rekonstrukcija, nodrošinot iespēju vēl 72 bērniem apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi. Līdz ar jaunām vietām bērnudārzā ir izveidotas arī deviņas jaunas darbavietas. Realizējot šo projektu, Bauskā par gandrīz 27% sarukusi rinda uz vietām bērnudārzos.
Projekts pabeigts 2012.gada rudenī.

image, 200x151px, 58.82 KB Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) – 43 809,19; t.sk. ERAF līdzfinansējums –37 237,8; valsts budžeta dotācija – 985,7; pašvaldības budžeta līdzekļi – 5 585,67. 

Notikumu kalendārs