Drukāt

image, 264x60px, 5.65 KB

Īstenojamie projekti


Rīgas pilsētas dome
Projekts "Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielu kvartāla degradētās teritorijas revitalizācija"


Projekta mērķis ir nodrošināt Rīgas pilsētas degradētās teritorijas kvartālā starp Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielu revitalizāciju saskaņā ar Rīgas centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu, Spīķeru kvartālu un Daugavas krastmalu pārvēršot par iedzīvotājiem un tūristiem publiski pieejamu kultūras, izglītības un atpūtas telpu. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) - 3 000 000,00
t.sk. ERAF finansējums- 2 550 000,00
valsts budžeta dotācija - 67 500,00
pašvaldības budžeta līdzekļi - 382 500,00Rīgas pilsētas dome
Projekts "Grīziņkalna un tam pieguļošā Miera dārza
teritorijas revitalizācija"


Projekta mērķis ir sakārtot Grīziņkalna apkaimi, Ziedoņdārzu un Miera dārzu, nodrošino degradēto teritoriju funkcionālo aktivizēšanu pārvēršot to par iedzīvotājiem un tūristiem publiski pieejamu kultūras un atpūtas telpu. 

image, 140x105px, 5.84 KB

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas (LVL) - 5 268 283,00
t.sk. ERAF finansējums - 4 478 040,00
valsts budžeta dotācija - 118 536,00
pašvaldības budžeta līdzekļi - 671 707,00Notikumu kalendārs