Drukāt

Projektu konkurss par finansiālu atbalstu pašvaldībām un NVO ģimenei labvēlīgas vides veidošanai sabiedrībāProjektu konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu pašvaldībām un NVO ģimenei labvēlīgas vides veidošanai sabiedrībā – daudzveidīgu ģimenisko vērtību popularizēšanas pasākumu organizēšanai un aktivitāšu īstenošanai.

Konkursa ietvaros tiks atbalstītas sekojošas aktivitātes:

  1. pasākumi, kas vērsti uz ģimenes vērtību popularizēšanu sabiedrībā;
  2. ģimeņu brīvā laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes uzlabošanas pasākumi;
  3. kultūras, izglītības, sporta (t.sk. aktīvās atpūtas) un cita veida aktivitātes, kurās iesaistās ģimenes un tās locekļi - neatkarīgi no vecuma un statusa ģimenē, un kuri veicina ģimenei labvēlīgas vides veidošanu sabiedrībā.

Kopējais programmas finansējums projektiem – 90 068 euro.

Viena konkursa projekta maksimāli pieprasāmais finansējums ir 6 004,25 euro.

Tiesības iesniegt projekta iesniegumu ir biedrībai vai nodibinājumam (turpmāk – NVO), kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā līdz projekta iesnieguma iesniegšanai ir organizējis vismaz vienu pasākumu vai cita veida aktivitāti, kas saistīta ar ģimenei labvēlīgas vides veidošanu vai ģimenei draudzīgu aktivitāšu īstenošanu, vai šāda NVO sadarbībā ar pašvaldību, kā arī tiesības iesniegt projekta iesniegumu ir Latvijas Republikas pašvaldībai, tai skaitā tās izveidotai iestādei, vai pašvaldībai sadarbībā ar NVO.

Svarīgi, ka katrs projekta iesniedzējs drīkst iesniegt ne vairāk kā vienu projekta iesniegumu (katra pašvaldība drīkst iesniegt vienu projekta iesniegumu vai šīs tiesības deleģēt vienai no tās iestādēm).

Projektu atbilstības kritēriji noteikti programmas konkursa nolikumā.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2019.gada 12.augustam (projekta iesnieguma saņemšanas datums Aģentūrā).

 Ja Projekta iesniegums tiks iesniegts pēc norādītā termiņa, tas tiks noraidīts!

Projekta iesniegumu var iesniegt:

  • personīgi vai pa pastu (nodrošinot tā saņemšanu Aģentūrā līdz plkst. 16:00Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Alberta ielā 10, Rīgā, LV-1010 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
  • elektroniska dokumenta formā (nodrošinot tā saņemšanu Aģentūrā līdz plkst. 16:00), kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: pasts@vraa.gov.lv.

 


Dokumentācija

Konkursa nolikums
Projekta iesnieguma veidlapa 
Projekta budžeta veidlapa
Projekta noslēguma pārskats Jauns
Finanšu atskaite Jauns

 

 

Kontaktinformācija

Projektu uzraudzības departamenta vecākā eksperte
Velga Šķiņķe
Tel.67350640
velga.skinke@vraa.gov.lv

Notikumu kalendārs