Drukāt

Latvija.lvValsts pārvaldes pakalpojumu portāls savu darbību uzsāka 2006.gadā 3.augustām. Tā mērķis bija nodrošināt Latvijas un ārvalstu iedzīvotājiem piekļuvi Latvijas valsts iestāžu un pašvaldību tīmekļa resursiem un elektroniskajiem pakalpojumiem. Portāla izveidi uzsāka Īpašo uzdevumu ministrija elektroniskās pārvaldes lietās (ĪUMEPL). Latvija.lv darbības sākumā bija pieejama saišu sadaļa, kas tika veidota kā ceļvedis e-Latvijā ar vispārēju informāciju dalījumā pa nozarēm, kā arī sniedza piekļuvi valsts un pašvaldību tīmekļa resursiem.

Pašreiz ar valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv starpniecību sabiedrībai ir pieejami vairāk nekā 450 e-pakalpojumi, kā arī 2247 pakalpojumu apraksti, kas sadalīti 188 iespējamos dzīves notikumos.

Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv aktualitātēm var sekot populārākajos sociālajos tīklos:

Twitter.com/PortalsLV

Facebook.com/Latvija.lv

Palīdzības tālrunis portāla lietotājiem: 67502757 (Konsultāciju laiks: P.- P. no 8:30 līdz 16:30)

E-pasts jautājumiem: portals@vraa.gov.lv

Notikumu kalendārs