Drukāt

Noslēgusies projektu pieņemšana mērķprogrammā “Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma”

2018-06-08

2018.gada 4.jūnijā noslēdzās projektu iesniegumu pieņemšana atklātam projektu konkursam Latvijas valsts budžeta finansētajā mērķprogrammā “Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma”.

Programmas mērķis ir stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata Latvijas simtgadē.

Programma tiek realizēta divās apakšprogrammās projektu konkursu kārtībā:

  1. Atbalsts reģionālajiem un vietējiem komerciālajiem masu informācijas līdzekļiem (medijiem) Latvijā. Apakšprogrammā pieejamais finansējums 427 500 euro;
  2. Atbalsts sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanai medijos Latgales plānošanas reģionā. Apakšprogrammā pieejamais finansējums 142 500 euro.

Apakšprogrammas “Atbalsts reģionālajiem un vietējiem komerciālajiem masu informācijas līdzekļiem (medijiem) Latvijā” ietvaros tika saņemti 36 projektu iesniegumi par kopējo pieprasīto finansējumu 590 013,11 euro. Reģionālo un vietējo preses izdevumu grupā iesniegti 25 projekti, Reģionālo un vietējo audioālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu (radio) grupā 7 projekti, bet audiovizuālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu (televīzijas) grupā 4 projekti.

Apakšprogrammas “Atbalsts sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanai medijos Latgales plānošanas reģionā” ietvaros tika saņemti 20 projektu iesniegumi par kopējo pieprasīto finansējumu 466 181,02 euro.

Notikumu kalendārs