Drukāt

Aprēķinātas pašvaldību budžeta kapacitātes rādītāja vērtības un Valsts budžeta dotācijas īpatsvars 2019.gadā

2019-01-09

Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka ir aprēķinātas pašvaldību budžeta kapacitātes rādītāja vērtības. Turpmāk pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda projekta iesniegumu veidlapās jānorāda valsts budžeta dotācijas apmērs, ņemot vērā jauno pašvaldības budžeta kapacitātes rādītāju un publiskā finansējuma sadalījuma proporciju starp valsts budžeta dotāciju un pašvaldības finansējumu.

Aģentūra skaidro, ka valsts budžeta dotācijas apmērs katrai pašvaldībai tiek noteikts novērtējot aprēķinātās pašvaldību budžeta kapacitātes rādītāja standartizētās vērtības. Jo pozitīvāka vērtība, jo mazāks valsts budžeta dotācijas īpatsvars.

Valsts budžeta dotācijas īpatsvara atšķirības no 2018.gada rādītājiem ir desmit pašvaldībām, no kurām:

  • piecām pašvaldībām budžeta dotācijas apmērs ir samazinājies par 5 procentpunktiem (Carnikavas,  Dundagas, Engures, Jaunpiebalgas un Salas novadu pašvaldībām);
  • piecām pašvaldībām budžeta dotācijas apmērs ir palielinājies par 5 procentpunktiem (Baldones, Iecavas, Jaunjelgavas un Valkas novadu pašvaldībām, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldībai).

Pašvaldību skaits valsts budžeta dotācijas intervālos:

N.p.k.

Grupa

Vērtēto ieņēmumu standartizēta

vērtības intervāls

Valsts budžeta dotācija (%)

Pašvaldību skaits 2019.gadā

1.

V

< (-1,0)

30

44

2.

IV

≥ (-1,0) – 0,0 <

25

57

3.

III

≥ 0,0 – 1,0 <

20

9

4.

II

≥ 1,0 – 2,0 <

15

7

5.

I

≥ 2,0

10

2

Informāciju par pašvaldību budžeta kapacitātes rādītāja aprēķina metodiku var apskatīt aģentūras mājas lapā sadaļā “PUBLIKĀCIJAS” - Pašvaldību budžeta kapacitātes rādītājs.

Notikumu kalendārs