Drukāt

Iznācis Valsts reģionālās attīstības aģentūras "e-Ziņu" 2019. gada 1. ceturkšņa statistikas apkopojums

2019-04-25

Jaunās "e-Ziņas" apkopo portālu Latvija.lv., VISS.gov.lv, RAIM.gov.lv un Geolatvija.lv 1. ceturkšņa rādītājus, kā arī sniedz informāciju par e-adreses aktivizēšanu, Vienotās pieteikšanās moduļa integrēšanu valsts iestāžu portālos, Maksājumu moduļa izmantošanu un datu apmaiņu starp valsts iestādēm.

"e-Ziņās" publicēti visvairāk izmantotie e-pakalpojumi pēc to uzsākšanas reižu skaita, maksājumu summas un maksājumu reižu skaita. Pirmajās vietās e-pakalpojumi
E-iesniegums VSAA pakalpojumiem
un Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu samaksa.  

Savukārt visvairāk skatītais publisko pakalpojumu apraksts 2019. gada 1. ceturksnī ir Slimības pabalsts un visvairāk skatītais dzīves situāciju apraksts ir Kā atgūt daļu naudas par attaisnotajiem izdevumiem

 


Valsts reģionālās attīstības aģentūras "e-Ziņas" iznāk reizi ceturksnī. 2019. gada 2.ceturkšņa numurs gaidāms jūlijā.
Valsts reģionālās attīstības aģentūra nodrošina un uztur portālu
www.latvija.lv , www.viss.gov.lv , www.geolatvija.lv , www.eis.gov.lv , www.raim.gov.lv darbību un attīstību.

Notikumu kalendārs