Drukāt

Valsts reģionālās attīstības aģentūra izsludina projektu konkursu par finansiālu atbalstu NVO Tēva dienas pasākuma organizēšanai

2019-07-24

Projektu konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu NVO ģimenēm labvēlīgas vides veidošanai – ģimenes svētku dienas atzīmēšanas pasākuma, t.i., Tēva dienas organizēšanai. Konkursa ietvaros tiks atbalstīta aktivitāte: 2019.gada Tēva dienas pasākuma organizēšana.

Kopējais programmas finansējums projektiem – 20 000 euro.
Projektu konkursā tiks atbalstīts viens projekts ar pieejamo finansējumu ne vairāk kā 20 000 (divdesmit tūkstoši) euro.

Tiesības iesniegt projekta iesniegumu ir biedrībai vai nodibinājumam (turpmāk – NVO), kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā līdz projekta iesnieguma iesniegšanai ir organizējis vismaz vienu bezmaksas pasākumu, kas saistīta ar ģimenei draudzīgas vides veidošanu, un kurā piedalījušies vismaz 1000 dalībnieku (ģimenes ar bērniem).

Katrs projekta iesniedzējs drīkst iesniegt vienu projekta iesniegumu.

Projektu atbilstības kritēriji noteikti programmas konkursa nolikumā.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2019.gada 14.augustam (projekta iesnieguma saņemšanas datums Aģentūrā).

Vairāk informācijas par konkursu pieejama sadaļā "Projektu konkurss par finansiālu atbalstu NVO Tēva dienas pasākuma organizēšanai".

Notikumu kalendārs