Drukāt

Aprēķināti 2018.gada teritorijas attīstības līmeņa indeksi

2019-08-01

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk -VRAA) informē, ka VRAA mājas lapas sadaļā “Publikācijas” - „Attīstības indekss” un Reģionālās attīstības indikatoru moduļa portālā  www.raim.gov.lv ir publicēti jaunākie teritorijas attīstības līmeņa indeksi un teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indeksi (turpmāk kopā – indeksi) pēc 2018.gada datiem.

Indeksi tiek aprēķināti atsevišķi plānošanas reģioniem, republikas pilsētām un novadiem un to aprēķināšanas kārtība noteikta Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumu Nr. 367 „Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība” 1. pielikumā.

Pēc 2018.gada datiem aprēķinātais teritorijas attīstības indekss raksturo attīstības līmeni konkrētajā teritorijā 2018.gadā, parādot teritorijas attīstību salīdzinājumā ar vidējo līmeni atbilstošajā teritoriju grupā. Savukārt aprēķinātais teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indekss parāda teritoriju attīstību salīdzinājumā ar tās attīstības līmeni 2017. gadā.

Salīdzinot teritorijas attīstības līmeņa indeksa vērtības iepriekšējā gadā un šogad, redzams, ka pašvaldību indeksi, pēc veiktajiem aprēķiniem, ir mainījušies, taču pirmajā desmitniekā esošo novadu pašvaldību saraksts nav mainījies un tās visas ir Pierīgas reģiona pašvaldības.

Vislielākais kāpums kopējā novadu rangā salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir Aknīstes novadam (par 22 vietām), Burtnieku novadam (par 19 vietām), Naukšēnu un Valkas novadam (par 12 vietām), kā arī Amatas un Limbažu novadiem par (par 11 vietām).

Aprēķini veikti saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumu Nr. 367 „Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība” 1.pielikumā noteikto kārtību.

Notikumu kalendārs