Drukāt

LIFE programmas ekonomiskais pienesums Latvijā

2020-02-04

Kopš 2001. gada Latvijā darbojas LIFE programma, un ar tās atbalstu veiksmīgi realizēti jau 50 vides un klimata projekti. LIFE programma ir Eiropas Komisijas finanšu instruments, kas paredzēts vides kvalitātes un klimata pārmaiņu inovatīvu un ilgtspējīgu uzlabojumu veikšanai. Programmas mērķis ir veicināt Eiropas Savienības vides un klimata politikas īstenošanu, attīstību un aktualizēšanu, piešķirot līdzfinansējumu projektiem, kas atbilst LIFE programmas mērķiem un sniedz papildus pievienoto vērtību Eiropas Savienības līmenī.

Kopš LIFE programmas ieviešanas Latvijā, valstī ir realizēti LIFE projekti 41,4 miljonu eiro apmērā. Papildus finansējumam no LIFE programmas, realizētajiem projektiem ir bijusi iespēja pretendēt arī uz nacionālo finansējumu, ko projekti lielākoties arī izmanto.

LIFE programmas projekti sniedz milzīgu ieguldījumu vides, klimata un dabas attīstībā un saglabāšanā, tomēr nenoliedzams ir arī programmas finansiālais pienesums un ekonomiskie ieguvumi, ko valsts gūst no LIFE projektu realizēšanas. Kā piemēru var aplūkot 5 jaunākos Latvijā uzsāktos LIFE projektus, kuri aizsākti periodā no 2017. līdz 2019.gadam. Kopējais Latvijas valsts plānotais ieguldītais finansējums šajos projektos ir 2 460 225 eiro, kas ļauj projektus realizēt par kopējo summu 15 091 215 eiro apmērā. Visticamāk, bez LIFE programmas finansējuma, visus no šiem projektiem nebūtu iespējams realizēt pilnvērtīgi.

Jāņem vērā arī budžetā paredzamā atdeve no iegūtajiem nodokļiem, kas varētu būt 3 294 487 eiro jeb 133,9% no valsts ieguldītajiem 2 460 225 eiro. Līdz ar to var secināt, ka, ieguldot LIFE projektos, valsts iegūst ne tikai vides aizsardzības pasākumus, bet arī lielāku finanšu atdevi, nekā ieguldītais finansējums.

Vēsturiski Latvijā LIFE programmas sniegto atbalstu visvairāk izmanto tieši nevalstiskās organizācijas, lai realizētu dabas projektus. Tomēr pēdējo gadu laikā ir aktualizējušies arī projekti, kas ļauj finansējumu saņemt privātajiem uzņēmējiem, ļaujot veikt jaunu produktu vai tehnoloģiju ieviešanu. Tāpat jāmin, ka pēdējo gadu laikā novērojama pozitīva tendence tajā, cik daudzi no Latvijas iesniedzēju projektu pieteikumiem tiek apstiprināti.

Arī 2020. gada aprīlī plānots uzsaukums jaunajiem LIFE programmas projektu iesniedzējiem. Projektu pieteicējiem vides apakšprogrammā pieteikšanās notiek divos posmos - vispirms jāiesniedz projekta koncepcija, kuras, sekmīga izvērtējuma gadījumā, iesniedzējs tiks aicināts izstrādāt arī pilnu projekta pieteikumu. Klimata apakšprogrammā projektu iesniedzējiem jāiesniedz tikai pilns projekta pieteikums. Interesenti, kas vēlas uzzināt vairāk par LIFE programmas sniegtajām iespējām, ir aicināti vērsties pie LIFE atbalsta vienības speciālistiem.


Par LIFE Atbalsta vienību – projektu CAP LIFE LAT CAP LIFE LAT (Projekts Nr. LIFE14CAP/LV/000002 “Capacity Building for LIFE Programme implementation in Latvia”) ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un  Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas (LVAFA) veidots LIFE projekts ar mērķi veicināt sekmīgo LIFE programmas projektu apjomu Latvijā, sniedzot atbalstu projektu pieteicējiem un realizētājiem.

Informāciju sagatavoja:
Madara Eihe
LIFE Atbalsta vienības  sabiedrisko attiecību speciāliste
mob.: 26555261
e-pasts: madara.eihe@vraa.gov.lv

Notikumu kalendārs