Drukāt

Projektu konkurss par finansiālu atbalstu NVO Tēva dienas pasākuma organizēšanaiProjektu konkursa mērķis ir nodrošināt atbalstu NVO ģimenēm labvēlīgas vides veidošanai – ģimenes svētku dienas atzīmēšanas pasākuma, t.i., Tēva dienas organizēšanai.

Konkursa ietvaros tiks atbalstīta aktivitāte: 2019.gada Tēva dienas pasākuma organizēšana.

Kopējais programmas finansējums projektiem – 20 000 euro.

Projektu konkursā tiks atbalstīts viens projekts ar pieejamo finansējumu ne vairāk kā 20 000 (divdesmit tūkstoši) euro.

Tiesības iesniegt projekta iesniegumu ir biedrībai vai nodibinājumam (turpmāk – NVO), kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā līdz projekta iesnieguma iesniegšanai ir organizējis vismaz vienu bezmaksas pasākumu, kas saistīta ar ģimenei draudzīgas vides veidošanu, un kurā piedalījušies vismaz 1000 dalībnieku (ģimenes ar bērniem).

Katrs projekta iesniedzējs drīkst iesniegt vienu projekta iesniegumu.

Projektu atbilstības kritēriji noteikti programmas konkursa nolikumā.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2019.gada 14.augustam (projekta iesnieguma saņemšanas datums Aģentūrā).

Ja Projekta iesniegums tiks iesniegts pēc norādītā termiņa, tas tiks noraidīts!

Projekta iesniegumu var iesniegt:

  • personīgi vai pa pastu (nodrošinot tā saņemšanu Aģentūrā līdz plkst. 16:00) Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Alberta ielā 10, Rīgā, LV-1010 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
  • elektroniska dokumenta formā (nodrošinot tā saņemšanu Aģentūrā līdz plkst. 16:00), kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: pasts@vraa.gov.lv.

Dokumentācija

Konkursa nolikums
Projekta iesnieguma veidlapa
Projekta budžeta veidlapa

Kontaktinformācija

Projektu uzraudzības departamenta vecākā eksperte
Velga Šķiņķe
Tel.67350640
velga.skinke@vraa.gov.lv

Notikumu kalendārs