Drukāt

 Trauksmes cēlējs


 

Kas ir Trauksmes celšana?

Trauksmes celšana nozīmē, ziņot par tiesību un ētikas normu pārkāpumiem savā darba vietā vai iestādē, ja vien tas neskar tikai konkrēto darbinieku personīgi, bet gan plašāku sabiedrības daļu un var kaitēt sabiedrības interesēm.

Sabiedrības interesēs var celt trauksmi, piemēram, par finanšu vai mantas izšķērdēšanu, korupciju, amatpersonu bezdarbību vai nolaidību, darba drošības apdraudējumu, nodokļu krāpšanu, pārkāpumiem publisko iepirkumu jomā, dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu u.tml.

Kas ir Trauksmes cēlējs?

Trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju (ziņo) par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, un par šo pārkāpumu ir uzzinājis, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu – t.i. ziņo par pārkāpumiem savā darba vietā.

Trauksmes cēlējs nav juridiska persona vai persona, kas informē par pārkāpumu anonīmi, vai izmantojot pseidonīmu.

Trauksmes cēlējs ziņošanas brīdī sniedzamo informāciju uzskata par patiesu un savu ziņojumu par pamatotu. Trauksmes cēlējs savā ziņojumā apliecina, ka par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu var tikt saukts pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

Kā var iesniegt Trauksmes cēlēja ziņojumu?

Trauksmes cēlēja ziņojumam aicinām izmantot Valsts kancelejas izstrādāto Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, sūtot uz VRAA Trauksmes cēlēju e-pastu: trauksme@vraa.gov.lv

Par trauksmes celšanas jautājumiem Valsts kanceleja ir izveidojusi mājaslapu www.trauksmescelejs.lv, kurā var atrast plašāku informāciju par trauksmes celšanu.

 

Notikumu kalendārs